Tanak wagu Tobilung

Tanak wagu Tobilung

TOBILUNG

Bangsa yang kebanyakannya terdapat di Pantai Barat Sabah seperti di daerah Kota Belud dan Kota Marudu. Lebih terperinci di kampung Timbang, Kota Belud. Walaupun pada masa sekarang ini bangsa Tobilung telah mengalamai perubahan besar disebabkan oleh arus moden, namun bangsa Tobilung masih mampu bertahan untuk mengekekalkan tradisi dan adat yang masih kuat pada diri setiap orang.